COVID-19 Travel Update: Learn More

Willow weaving master class at Yegheg

Willow weaving master class at Yegheg image

Artur Petrosyan skillfully creates unique woven shapes by using glass bottles and other objects. (Photo by Karen Nersisyan, My Armenia Program)

Historically, willow basket weaving was an important craft in Vayots Dzor, where willow trees line the Arpa River. Today, master basket weaver Artur Petrosyan still softens and bends willow branches and then weaves them into beautiful objects. In this workshop, Artur teaches visitors the techniques of basket weaving. After explaining the history of willow basket weaving in Armenia, Artur guides visitors through the process of making a willow wine bottle holder, basket, or dish.

Visitors are provided with a half-finished piece of work and taught how to finish it at home. This fun and interactive workshop is offered at the Muse restaurant in Yeghegnadzor and can also be organized anywhere in the region (including local hotels, wineries, or another location of your choice).

11 Khanjyan Street, Yeghegnadzor, Vayots Dzor marz

Since these creations are made out of so few materials, Artur and his workshop can meet you anywhere in Vayots Dzor marz. Քանի որ այս ստեղծագործությունները պատրաստված են շատ քիչ նյութերից, Արթուրն ու իր արհեստանոցը պատրաստ են ձեզ հյուրընկալել Վայոց ձորում գտնվող ցանկացած վայրում:

Photo by Karen Nersisyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Կարեն Ներսիսյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

Artur Petrosyan gives hands-on expertise for his visitors, who can make their choice of souvenir to take home. Արթուր Պետրոսյանն իր հյուրերին սովորեցնում է իր վարպետությունը, որպեսզի վերջիններս իրենց ձեռքով պատրաստեն հուշանվերներ:

Photo by Karen Nersisyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Կարեն Ներսիսյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

The stiff willow branches are first soaked and softened so that they can be bent into designs. Ուռենու ամուր ճյուղերը նախապես թրջվում և փափկեցվում են՝ տարբեր առարկաներ հյուսելու նպատակով:

Photo by Karen Nersisyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Կարեն Ներսիսյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

A visitor makes progress on their willow-weaving project. Զբոսաշրջիկն հաջողությամբ հյուսում է իր ընտրած առարկան ուռենու ճյուղերով:

Photo by Karen Nersisyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Կարեն Ներսիսյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

Nearby Experiences

Similar Experiences

Stay Informed

Sign up to learn more about upcoming events, activities, and our work to preserve and share Armenia's cultural heritage.