COVID-19 Travel Update: Learn More

Yerevan Music Night

Yerevan Music Night  image

Enjoy a summer night of music on Aznavour Square. (Photo by Hrant Sahakyan, My Armenia Program)

Yerevan Music Night brings together music lovers and insures them with a positive mood on Charles Aznavour Square. During the evening citizens and city guests attend concerts, performed in various music styles and genres and enjoy performances by the best artists.

Festival date

11 September, 2021 - Yerevan

Visitors stroll around Yerevan Music Night’s pavilions of wine and food. Հյուրերը շրջում են Երևանյան երաժշտական երեկոյի ժամանակ տեղադրված գինու և սննդի տաղավարներով:

Photo by Hrant Sahakyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Հրանտ Սահակյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

Enjoy a summer night of music on Aznavour Square. Վայելեք ամառային երաժշտության երեկոն Ազնավուրի հրապարակում:

Photo by Hrant Sahakyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Հրանտ Սահակյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

Besides musical performances, Yerevan Music Night featured wine degustation pavilions along Abovyan street. Երևանի երաժշտական երեկոյի ընթացքում հնչեցին երաժշտական կատարումներ, իսկ Աբովյան փողոցում տեղադրված էին գինու համտեսի տաղավարներ:

Photo by Hrant Sahakyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Հրանտ Սահակյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

Retro vinyl’s collection was demonstrated during Yerevan Music Night. Երևանի երաժշտական երեկոյի ընթացքում ներկայացվեց Ռետրո վինիլային հավաքածուն:

Photo by Hrant Sahakyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Հրանտ Սահակյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

An open-air concert during Yerevan Music Night. Գեղեցիկ բացօթյա համերգ Երևանյան երաժշտական երեկոյի ընթացքում:

Photo by Hrant Sahakyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Հրանտ Սահակյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

Nearby Experiences

Similar Experiences

Stay Informed

Sign up to learn more about upcoming events, activities, and our work to preserve and share Armenia's cultural heritage.