COVID-19 Travel Update: Learn More

Hike the Stunning Noravank Canyon

Hike the Stunning Noravank Canyon image

When the sun shines on its cliffs, the Noravank Canyon displays an array of colors and shadows. (Photo courtesy of Arpa Foundation, My Armenia Program)

If you love adventure and enjoy nature, you should try a hiking tour with the Arpa Environmental Foundation through the untouched natural beauty of Noravank Canyon within the Arpa Protected Landscape. Professional hiking guides will help you discover deep gorges, majestic mountains, historic ruins, and much more. Three easy-to-moderate hiking trails are available.

The 2.8 km Noravank trail connects the old settlement of New Amaghu - now in ruins - with the Noravank Monastery complex. The trail runs through the canyon, famous for its red rocks, endangered flora such as juniper forests, and endangered fauna such as leopards, lynx, and bears.

The 5.8 km Chukar trail starts from Khachik village, crosses the Bezoar Trail, and takes you to the Old Amaghu amid biodiversity and medieval khachkars. During the hike, you will also have the rare opportunity to see the Noravank Monastery from high above.

The 3.1 km Bezoar Trail will take you one of the highest poins of the Arpa Protected Landscape, from which you can admire the stunning scenery of the canyon and the Noravank Monastery. From a vista point on the way, you might be able to spot through binoculars some wild Bezoar Goats, known for their striking horns.

Hiking the Noravank Canyon may help you stay helathy and fit while exploring this rich ecosystem.

Meet your host

The mission of the Arpa Environmental Foundation is to manage and protect 6,000 hectares of protected land in Vayots Dzor region. The Arpa Protected Landscape is the first community-managed protected area in Armenia. The Foundation has developed a number of trails for guided hiking, biking, and horse-riding tours, and offers safari-style jeep tours through the protected highlands. In addition, the Foundation may offer camping experiences in the protected area or arrange overnight accommodations in a network of B&Bs in the region. In 2017, the Foundation opened a tourism visitor center in Yeghegnadzor, where travelers may find information about the protected area, arrange guided tours, rent bicycles and camping equipment, and browse a small craft shop.

The canyon offers a range of activities for adventure travelers including hiking, rock climbing, and exploring. Ձորում արկածախնդիր զբոսաշրջիկները կարող են կազմակերպել տարբեր միջոցառումներ, այդ թվում նաև՝ արշավներ, ժայռամագլցում և հետազոտություններ:

Photo courtesy of Arpa Foundation, My Armenia ProgramԼուսանկարը` Արփա հիմնադրամի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

This lone hiker demonstrates the enormous size of the landscape. Բեզոարյան այծերը հատուկ պաշտպանության կենդանիներ են, քանի որ հայտնվել են ոչնչացման եզրին: Լուսանկարը՝ Արփա հիմնադրամի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

Photo courtesy of Arpa Foundation, My Armenia ProgramԼուսանկարը` Արփա հիմնադրամի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

Visitors can choose from a variety of trails and sites within Gnishik Protected Area. Գնիշիկ պահպանվող տարածքում այցելուները կարող են ընտրել տարբեր ուղիներ և վայրեր:

Photo courtesy of Arpa Foundation, My Armenia ProgramԼուսանկարը` Արփա հիմնադրամի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

On the hike, see the stunning scenery and wildlife of Vayots Dzor. Արշավի ժամանակ վայելեք Վայոց ձորի ցնցող տեսարանն ու վայրի բնությունը:

Photo courtesy of Arpa Foundation, My Armenia ProgramԼուսանկարը` Արփա հիմնադրամի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

Nearby Experiences

Similar Experiences

Stay Informed

Sign up to learn more about upcoming events, activities, and our work to preserve and share Armenia's cultural heritage.