COVID-19 Travel Update: Learn More

Sheep Shearing Festival

Sheep Shearing Festival image

A behind the scenes look at sheep-to-carpet magic. (Photo by Hrant Sahakyan, My Armenia Program)

Sheep Shearing Festival festival will include a sheep shearing competition, fair with produce of local manufacturers, homemade food and drinks from participant rural communities, games, live music and dances, and other entertainment. According to the established tradition, best sheep shearers from 11 rural
communities will participate in the competition.

The main purpose of the event is to promote local products, traditions and culture of Vayots Dzor,
Syunik, Shirak, Lori, Gegharkunik regions of Armenia, as well as to develop rural tourism, which
will contribute to the economic development of both regions.

This year, the festival will include a cultural and skills exchange component in the Festival. To this
end, professional shearer from New Zealand is expected to carry out master classes to familiarize
local farmers with shearing traditions of their regions and allow for experience exchange
opportunities.

Local children perform Karate during Sheep Shearing Festival. Ոչխարի խուզման փառատոնի ժամանակ տեղաբնակ երեխաները կատարում են կարատե:

Photo by Hrant Sahakyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Հրանտ Սահակյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

Visitors taste the local food in the gastronomic pavilion. Հյուրերը համտեսում են տեղական սնունդը գաստրո տաղավարում:

Photo by Hrant Sahakyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Հրանտ Սահակյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

The jury evaluates the participants of sheep shearing competition judged on the best shearing techniques. Ժյուրին գնահատում է ոչխարների խուզման մրցույթի մասնակիցներին ըստ իրենց տեխնիկայի:

Photo by Hrant Sahakyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Հրանտ Սահակյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

Sheep wait for their turn to cut off their woolen fleece. Ոչխարները սպասում են, որպեսզի խուզեն իրենց բուրդը:

Photo by Hrant Sahakyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Հրանտ Սահակյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

The sheep shearers demonstrate the techniques of shearing. Ոչխար խուզողները ցուցադրում են խուզեու տեխնիկան:

Photo by Hrant Sahakyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Հրանտ Սահակյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

Nearby Experiences

Similar Experiences

Stay Informed

Sign up to learn more about upcoming events, activities, and our work to preserve and share Armenia's cultural heritage.