COVID-19 Travel Update: Learn More

Visit the studio of an award-winning blacksmith

Visit the studio of an award-winning blacksmith image

Martirosyan demonstrates his skill in his own studio. (Photo by Karen Nersisyan, My Armenia Program)

Blacksmithing has been one of Armenia's most important crafts for centuries. It has been especially important in Gyumri, where there were exactly 247 blacksmiths, according to a nineteenth-century inventory of guilds. One of those blacksmiths must have been an ancestor of Gagik Martirosyan.

Today Martirosyan owns the Yerankyuni (Triangle) restaurant, named for a famous Armenian film set in World War II, which tells the story of five blacksmiths from Gyumri (known then as Leninakan). The interior of the restaurant replicates the concept of the film through its triangular shape.

In one of Yerankyuni's rooms, Martirosyan offers blacksmith master classes. Over the course of one to two hours, visitors may learn metalworking techniques from one of Armenia's masters, while also enjoying lunch or dinner from that master's restaurant.

Meet your host

Gagik Martirosyan is a sixth-generation blacksmith, who in 1986 was nominated as “the best blacksmith” of the Soviet Union and in 2015 was named Armenia’s “National Blacksmith.” Today Gagik owns the Yerankyuni (Triangle) restaurant and demonstrates his craft to curious visitors.

Martirosyan's family has cultivated Gyumri's rich tradition of blacksmithing for six generations. Մարտիրոսյանների ընտանիքը վեց սերունդ շարունակ կերտել է Գյումրու դարբնության հարուստ ավանդույթը:

Photo by Karen Nersisyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Կարեն Ներսիսյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

Martirosyan at work. Մարտիրոսյանն աշխատելու ընթացքում:

Photo by Karen Nersisyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Կարեն Ներսիսյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

Visitors can enjoy refreshments while watching Martirosyan's artistry. Մարտիրոսյանի արվեստը ուսումնասիրելիս զբոսաշրջիկները կարող են վայելել զովացուցիչներ:

Photo by Karen Nersisyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Կարեն Ներսիսյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

The Yerankyuni (Triangle) restaurant. Ռեստորան Երանկյունի:

Photo by Karen Nersisyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Կարեն Ներսիսյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

Visitors enjoy good food and ambiance in Yerankyuni. Հյուրերը վայելում են համեղ կերակուր և հաճելի մթնոլորտ Եռանկյունիում:

Photo by Karen Nersisyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Կարեն Ներսիսյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

Nearby Experiences

Similar Experiences

Stay Informed

Sign up to learn more about upcoming events, activities, and our work to preserve and share Armenia's cultural heritage.