COVID-19 Travel Update: Learn More

Cook traditional Gyumri dishes at Chalet Gyumri

Cook traditional Gyumri dishes at Chalet Gyumri image

Chanakh is layered and cooked in small clay pots. (Photo by Areg Vardanyan, My Armenia Program)

Traveling with your tastebuds through national cuisines is one of the best and most entertaining ways to connect with local cultures. In Gyumri, for example, you’ll find many traditional recipes, which generations of Armenians have shared, going back as far as anyone can remember. Karine Tumasyan at Chalet Gyumri is an important part of this lineage, as she not only prepares authentic Gyumri dishes, but also reveals those culinary secrets to visitors.

Come join Karine in her kitchen and learn her family recipe for making chanakh—a nutritious comfort food, usually cooked with beef, but also sometimes with lamb. Following Karine step by step, you’ll start with a customary clay pot and add the meat. From there, you’ll learn about many local organic vegetables—onions, eggplants, tomatoes, green beans, peppers, and greens— that are grown locally and added to the dish. Then, Karine will help you flavor your chanakh with a blend of local spices, allowing you to either follow her family’s traditional recipe or add a style of your own. Finally, once you’ve combined all the ingredients, your clay pot enters the oven to simmer into a hearty chanakh!

While you wait for the main dish to cook, you’ll have a chance to make sweet pokhind dessert, made from whole-wheat kernels roasted and then ground into flour. Karine will show you the traditional ways of grinding flour using a hand-powered stone mill. Once you’ve got the basics down, you’ll mix the pokhind flour with a base of honey or milk and then add the ingredients of your choice, such as nuts and dried fruits. Then, roll everything together into ping-pong-sized balls of sweet goodness.

You’ll not want to miss a tour of their guesthouse and nearby small animal farm. Karine’s home contains a valuable collection of objects that embody the lifestyle and history of Gyumri—many of them recovered from the temporary shelters that emerged after the 1988 earthquake. At the farm, you may catch glimpses of the famous native Armenian Vana cats and Gampr dogs. Learn more about how Karine and her family established this farm in Gyumri to supply local ingredients for their restaurant.

Now that you’ve worked up an appetite, enjoy your delicious chanakh and pokhind with the hosts in the guesthouse’s cozy restaurant. Make sure you don’t miss the small souvenir shop that features selected works by Gyumri artisans.

Meet Your Host

Meet Karine and her family, the founders of Chalet Gyumri, a lovely guesthouse built in traditional architectural style but with modern conveniences. Thanks to their determination and hard work, they transformed a previously neglected piece of land into a welcoming place for visitors from across the world . Famous throughout Armenia, Gyumri’s hospitality permeates Chalet Gyumri, where since 2013 Karine and her daughter Ani have prepared spec ial menus for guests. Thanks to Karine’s extensive cooking experience, she prepares traditional dishes, as well as innovative updates of old classics. You’ll leave with a full belly and savor the taste of Armenia for years to come

You can shop for locally-made products at Chalet Gyumri's small souvenir area. Դուք կարող եք գնել տեղացի վարպետների ձեռագործ իրեր Շալեի հուշանվերների փոքրիկ անկյունից:

Photo by Areg Vardanyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը` Արեգ Վարդանյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

Behind the cozy facade of Chalet Gyumri is a guesthouse, restaurant, garden, and farm. Շալե Գյումրիի գողտրիկ պատերից այն կողմ բացվում է հյուրատունը, ռեստորանը, պարտեզն ու ֆերման։

Photo by Areg Vardanyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը` Արեգ Վարդանյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

Visitors meet an Armenian Gampr dog, a breed of large guardian dogs indigenous to the region. Այցելուները հանդիպում են հայկական գամփռ շանը՝ մեծ պահապան շների ցեղատեսակ, որոնք հատուկ են այս մարզին։

Photo by Areg Vardanyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը` Արեգ Վարդանյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

Karine shows visitors how to layer in locally-grown vegetables and meat to make delicious chanakh. Կարինեն այցելուներին ցույց է տալիս, թե ինչպես շերտ առ շերտ դարսել տեղում աճեցված բանջարեղենը և միսը՝ ախորժալի չանախ պատրաստելու համար։

Photo by Areg Vardanyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը` Արեգ Վարդանյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

The clay pots used for cooking were made by local Gyumri artisans. Ուտելիքի պատրաստման համար օգտագործվող կավե կճուճները ստեղծվել են տեղի գյումրեցի արհեստագործների կողմից։

Photo by Areg Vardanyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը` Արեգ Վարդանյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

No meal would be complete without dessert, made with flour, honey, nuts, and dried fruit. Էլ ի՞նչ ճաշ, եթե դրան չի հաջորդում աղանդերը՝ պատրաստված ալյուրով, մեղրով, ընդեղենով և չրերով։

Photo by Areg Vardanyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը` Արեգ Վարդանյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

Once your chanakh dishes are finished cooking, you can sit down to a warm meal with your hosts. Երբ արդեն չանախը պատրաստ է, կարող եք ձեր հյուրընկալների հետ ճաշակել այդ համեղ ուտեստը։

Photo by Areg Vardanyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը` Արեգ Վարդանյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

Nearby Experiences

Similar Experiences

Stay Informed

Sign up to learn more about upcoming events, activities, and our work to preserve and share Armenia's cultural heritage.