COVID-19 Travel Update: Learn More

Learn woodcarving with a local master

Learn woodcarving with a local master image

The work of Vahe Mayilyan. (Photo by Karen Nersisyan, My Armenia Program)

Vahe Mayilyan combines his intimate knowledge of woodcarving with his longstanding love of nature to offer an exciting variety of workshops and hiking tours that demonstrate the natural beauty and traditional culture of the mountains, forests, and villages surrounding Ijevan.

One option for visitors is an hour-long class on woodcarving, in Vahe's own workshop in the central square of Ijevan, to learn about the region's distinctive woodcarving traditions and even to try their own hand at carving a souvenir. Another option is an immersive hiking experience – either half or full day – where Vahe also demonstrates his woodcarving skills on pieces of wood and roots picked up along the way.

Meet your host

Vahe Mayilyan is a fourth-generation woodcarver and hiking guide from Tavush. In his small workshop in the center of Ijevan he both displays his works and teaches visitors how to work with wood.

Vahe carves a traditional Armenia design on wood. Վահեն փայտի վրա փորագրում է հայկական ավանդական նախշեր:

Photo by Karen Nersisyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Կարեն Ներսիսյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

Vahe Mayilyan, a fourth-generation woodcarver, demonstrates his technique. Չորրորդ սերնդի փորագրող Վահե Մայիլյանը ներկայացնում է իր տեխնիկան:

Photo by Karen Nersisyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Կարեն Ներսիսյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

Vahe and his son stand outside their workshop in the central square of Ijevan. Վահեն և նրա որդին կանգնած են Իջևանի կենտրոնական հրապարակում գտնվող իրենց արհեստանոցի դիմաց:

Photo by Karen Nersisyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Կարեն Ներսիսյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

The work of Vahe Mayilyan. Վահե Մայիլյանի աշխատանքը:

Photo by Karen Nersisyan, My Armenia ProgramԼուսանկարը՝ Կարեն Ներսիսյանի, «Իմ Հայաստան» ծրագիր

Nearby Experiences

Similar Experiences

Stay Informed

Sign up to learn more about upcoming events, activities, and our work to preserve and share Armenia's cultural heritage.