Լուսանկարը՝ Նարեկ Հարությունյանի, Իմ Հայաստան ծրագիր

Ստեղծագործիր հայ վարպետների հետ

Լուսանկարը՝ Նարեկ Հարությունյանի, Իմ Հայաստան ծրագիր

Իմ ձեռագործ Հայաստանն «Իմ Հայաստան» ծրագրի առանցքային նախա­ձեռնու­­թյուններից է, որի նպատակն է աջակցել գյուղա­կան համայնք­նե­րում այնպիսի արհեստների զարգաց­մանն ու որոշ դեպքերում վերա­կանգնմանը, ինչպիսիք են փայտի և քարի փորագրությունը, ասեղնագոր­ծությունը, գորգա­գործու­թյունը և խեցեգործությունը:

Նորարարական տեխնոլոգիաների հմտությունները շատ արագ են զարգանում Հայաստանի քաղաքներում, մինչդեռ ձեռքով պատրաստված ապրանքատեսակները դասվում են հուշանվերների շարքին:

Համագործակցելով արհեստագործների և տեղաբնակ գործընկերների հետ` Իմ ձեռագործ Հայաստանը կազմակերպում է դասընթաց-սեմինարներ ապրանքի ձևավորման և ստեղծման, մարքետինգի, ծախսերի հաշվարկման և գնագոյացման, տեխնիկական հմտությունների վերաբերյալ, որոնց նպատակն է տարածել և արժևորել ձեռագործ արհեստները:

Այս փորձառությունները ներկայացնում են անհատների և կազմակերպությունների, ովքեր մասնակցել են Իմ ձեռագործ Հայաստանի վերապատրաստման դասընթացներին:

Հետևեք նորություններին

Գրանցվեք այստեղ՝ տեղեկացված լինելու առաջիկա միջոցառումների և Հայաստանի մշակութային ժառանգության պահպանման ուղղությամբ տարվող մեր գործունեության մասին։